تبلیغات
فروردین - مطالب ابر تاریخ ِمعاصر
1392/05/5  12:00 ق.ظ    ویرایش: 1393/12/8 12:08 ق.ظ

یادداشت ِاعتماد السلطنه پس از بازگشت ِ ناصرالدین شاه :
سفر ِسوم ِشاه به فرنگ كه پیش آمد، وزیران برای ِكنكاش در امر ِاصلاحات به دربار فراخوانده شدند(1306 - 1890). این بار شاه بدون‌ِهیچ تناسبی كار ِپارلمان ِانگلیس و مجلسیان ِآن جا را به رخ ِوزیران كشیدند:
اجزای ِپارلمن ِانگلیس
هم مثل ِشما آدم اند و ریش دارند. چطور شده است كه آن ها امورات ِدولت ِانگلیس را فیصله می دهند و شما می خورید و می خوابید؟... من بعد جمع شوید و در امورات ِدولت بگویید و بشنوید.

ادامه مطلب   


نظرات()  
  • کل صفحات:2  
  • 1
  • 2
  •   

فروردین