تبلیغات
فروردین - مطالب ابر اشتفان تسوانگ
1393/03/6  01:34 ق.ظ    ویرایش: 1393/06/21 02:53 ب.ظ

به بهانه ی کتاب ِشطرنج باز

1 شطرنج باز

گویا اشتفان زوایگ(1) فکر نمی کرد که روزی داستان ِشطرنج باز (2) منتشر شود. این داستان پس از مرگ او منتشر شده. تسوایک از آن دست کسانی بود که با پای ِخودش از این دنیا رفتند. او و هم نسلانش در زمانه ی خوبی نمی زیستند.

ادامه مطلب   


نظرات()  

فروردین