تبلیغات
فروردین - مطالب فروردین 1393
1393/01/22  09:15 ب.ظ    ویرایش: 1394/05/13 03:38 ق.ظ

الف:

سرانجام نوروز ِامسال به سینما رفتم. چ و معراجی ها را دیدم. سال هاست که همیشه توی ِکشوی ِمیزم فیلم هایی در صف اند تا فرصت دیدنشان را پیدا کنم. اما شاید دو سال بود که پا به سینما نگذاشته بودم.  فیلم های ِزیادی کنار می ماند و فیلم های ِبیشتری ناتمام. متاسفانه چندان حوصله ی تنها فیلم دیدن را ندارم. همیشه برای ِفیلم دیدن،یاران ِغار ضروری اند.کسانی بشود آزادانه پیش شان درباره ی یک فیلم حرف زد و بلندبلند فکر کرد! که خوشبختانه  امسال دو بار فرصتش فراهم شد.


ب: میم

ترجیح می دهم که خودم را از داوری های ِدیگران کنار بکشم و بنویسم که

ادامه مطلب   


نظرات()  
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

فروردین