1393/09/13  02:12 ق.ظ    ویرایش: 1393/12/7 03:17 ب.ظ
توسط:

به بهانه‌ی طبقه‌ی حساس ِ کمال ِتبریزی

طبقه‌حساس فیلم ِقشنگی بود. اگر ندیده‌اید دیدن‌اش را پیش‌نهاد می‌کنم. تبریزی باز هم سراغ ِسوژه‌ای رفته که مرا یاد ِمارمولک انداخت.

نمی‌دانم درباره‌ی غیرت چه نظری دارید. شاید اگر کلمه‌های ِجالب‌تری به جای‌اش بگذاریم، بیش‌تر متوجه شویم که در زندگی‌مان چه‌قدر با این موضوع درگیریم. کلمه‌هایی که وسعت ِاین مفهوم را به‌تر نشان دهند.

در نگاه ِاول وقتی کسانی جزو ِ دوستان و نزدیکان و حتا  آشنایان ما قرار می‌گیرند، نسبت به اتفاق‌هایی که برای‌شان اتفاق می‌افتد حساسیت پیدا می‌کنیم. کسانی که با آن‌ها احساس ِنزدیکی می‌کنیم؛ نه به خاطر ِنسبت ِشناس‌نامه‌ای‌شان، بلکه به خاطر ِنسبت ِقلبی‌شان.

این حس هم البته بسته به روحیات ِمختلف ِآدم‌های مختلف متفاوت است، هر کس به اندازه‌ای. جنسیت هم نمی‌شناسد. الزامن فقط به مسایل شخصی هم مصداق ندارد. به عبارتی، هر کس نسبت به کسانی که دوست‌شان دارد، حساسیت دارد اما کم و زیاد بودن ِاین حساسیت حالت ِطیفی و نسبی دارد. عده‌ای بیشتر حساسیت به خرج می‌دهند و عده‌ای کم‌تر. بعضی بیشتر روی ِدیگران حس ِمالکیت پیدا می‌کنند و بعضی کم‌تر. بعضی بیشتر اهل ِدخالت هستند و بعضی کمتر، برخی بیشتر اهل ِخشونت‌اند و بعضی کم‌تر. بعضی بیش‌تر مسایل را به خودشان مربوط می‌دانند و بعضی کمتر. بعضی کمتر اجتماعی هستند و بعضی بیش‌تر. مثلن حساسیتی که کسی درباره‌ی فقر ِیک انسان ِناشناس به خرج می‌دهد یا واکنشی که به ضایع شدن ِ یک حق نشان می‌دهد هم از جنس ِاین حساسیت‌هاست.

اسم ِحساسیت نسبت به کسانی که دوست‌شان داریم، را می‌شود گذاشت غیرت (تعریف ِاول: محوریت ِعلاقه). یعنی حسی که از علاقه و دل‌سوزی نسبت به افراد ِمورد ِعلاقه‌مان ایجاد می‌شود. کس یا کسانی که محور ِتوجه ِیک نفرند و بقیه‌ی عالم در اولویت‌های ِبعدی‌اند. چه بشناسیم‌شان و چه نشناسیم.

البته غیرت را طوری تعریف کرد که بیش‌تر به رسم و رسوم مربوط باشد. این‌که مثلن جامعه (1) از یک مرد/پسر توقع دارد که چه رفتاری با کسان‌اش (خانواده، همسر، معشوق ووو) داشته باشد و در ضمن، واکنش‌هایی که از یک مرد باید در مقابل ِرفتار ِدیگران با کسان‌اش داشته باشد. یا حتا توقعی که جامعه از یک سیاست‌مدار. روشن‌فکر، روحانی، و یک انسان ِبانفوذ دارد تا او درباره‌ی بعضی مسایل کاری بکند یا حرفی بزند یا موضعی بگیرد. (تعریف ِدوم: محوریت ِتوقع ِجامعه)

این تعریف ِدومی با تعریف ِاول فرق‌های ِمهمی دارد. در تعریف ِاول، حسایت عملی اختیاری نیست و پیامد ِناخواسته‌ی محبت و علاقه است اما تعریف ِدوم اختیاری است. اگر حساسیت یا حسادت‌های ِکسی از جنس ِتعریف ِاول باشد، باید گفت او اصلن انتخاب نکرده که حساس و غیرتی باشد، تا جلوی ِخودش را بگیرد و یا نگیرد. او وقتی به کسانی علاقه پیدا کرد، خودبه‌خود، روی ِآن‌ها حساسیت هم پیدا کرده. دخالت می‌کند، امر و نهی کند. شاید خودش هم نداند چرا. برای‌اش بدیهی است که باید این کار را بکند. حتا اگر برای ِدیگران بدیهی نباشد. چیزی که در فیلم‌های ِکیمیایی می‌بینیم.

نکته‌ی مهم‌تر این است که در تعریف ِاول، حساسیت ِروی ِیک نفر به خاطر ِکسی است که مورد ِعلاقه قرار گرفته (معشوق،هم‌سر، مظلوم، تهی‌دست، فرودست و یا هر اسم ِدیگری)، اما در دومی، معشوق اصلن موضوعیت ندارد. یعنی در این نوع از غیرتی‌بودن، اصلن مهم نیست که کسی که نسبت به او حساسیت و غیرت به خرج داده می‌شود، واقعن دوست داشته‌شود و محترم دانسته شود. مهم توقع ِجامعه است.

کسی که با تعریف ِاول غیرتی است، هم مداخله‌گر است و هم ملاحظه‌کار است، چون نمی‌خواهد مزاحم باشد. به طرف ِعلاقه‌اش محبت می‌کند. نیت ِکمک دارد، حتا اگر کارهای ِاشنباه و دخالت‌های ِبی‌جایی کند. شاید می‌خواهد خودش را بیش‌تر در دل ِکسی جا کند. دوست دارد وضعیت ِکسی را بهتر کند. نمی‌خواهد جزو ِبی‌تفاوت‌ها حساب‌اش کنند.

اما و صد اما! مردی که مثلن به هم‌سرش غیرتی از جنس ِتعریف ِدوم دارد، الزامن همسرش را دوست ندارد، بلکه او غیرت به خرج می‌دهد چون که جامعه (1) چنین توقعی از او دارد. به خاطر ِحرف ِمردم و رسم‌ورسوم. این تفاوت دقیقن چیزی است که تبریزی در این فیلم روی‌اش دست گذاشته. چیزی که از زبان ِحاج‌آقا کمالی (رضا عطاران) می‌شنویم. مردی که هم‌سر و فرزندان‌اش را داخل ِآدم حساب نمی‌کند، احترام نمی‌گذارد، گوش به هیچ حرفی نمی‌دهد، توهین می‌کند، ملاحظه‌کاری نمی‌کند اما غیرتی است، حساس است ؛ به یک دلیل: حرف ِمردم. حتا پا را از شرع هم فراتر می‌گذارد. دلیلی که فقط بهانه‌ایست برای ِغیرت‌ورزی‌اش.

مانند ِیک سیاست‌مدار که پس از اتفاق افتاد ِحادثه‌ای حس می‌کند که باید موضع‌گیری کند. برای ِجلب ِنظر ِهوادارانش، برای ِجانماندن از قافله و یا جاکردن ِخودش در استانداردها.

مثل ِروزنامه‌نگاری که در روزنامه‌ی یک ارگان ِدولتی کار می‌کند و باید درباره‌ی ارگان‌اش غیرت داشته باشد. مانند ِهواداری ِیک آدم ِعادی که خود را ملزم می‌داند که از یک سیاستمدار، یا یک شاعر و روشن‌فکر ِدرگذشته دفاع کند. چیزی که شاید بشود اسم‌اش را دفاع ِزبانی (و نه واقعی) گذاشت. چرا که اگر او این‌کار را نکند شاید جامعه دیگر او را متعهد(در ادبیات ِچپ‌ها)، متدین و ارزشی(در ادبیات ِاسلام‌گرایان)،  ووو حساب نکنند. برای ِاین‌که نکند جامعه دیگر او را روشن‌فکر نداند. نکند جامعه فلان یا بهمان برداشت را بکند. نکند جامعه مرا اصولگرا/اصلاح‌طلب نداند. کسی را فرض کنید که یک جمله در میان درباره‌ی اعراب جک و متلک می‌سازد، اما تا موضوع ِفلسطین به میان بیاید غیرت‌ ِایمانی‌اش شکوفا می‌شود و موضع می‌گیرد، چرا که جامعه یا جوی که در آن زندگی می‌کند چنین توقعی از او دارد.

در چنین مواقعی همیشه می‌شود سوالی پرسید: این مرد و یا این سیاستمدار و یا این روزنامه‌نگار یا این هوادار آیا واقعن به آن حادثه علاقه دارد و یا فقط به خاطر ِتوقعی که از او می‌رود واکنش نشان می‌دهد؟ آیا او واقعن چنین حاسیتی دارد و یا این‌که فقط خودش را در جای‌گاهی قرار داده که مجبور است واکنش نشان دهد؟

صدالبته که بدگمانی کار ِدرستی نیست. اما شاید جواب این باشد که خب جامعه شما را "ایکس" نداند، مگر چه می‌شود؟! این است که بی‌طرف بودن یک ویژگی ِمثبت با خودش به همراه دارد: ریای ِکم‌تر. صداقت ِبیش‌تر گاهی این است که نسبت به مسایلی که برای‌مان اهمیت ندارند موضعی نگیریم.

اما ما آدم‌ها گاهی ریا را به صداقت ترجیح می‌دهیم. مثلن فکر می‌کنیم هانیه‌ی توسلی باید برای ِمرگ ِپاشایی پیام ِتسلیت بدهد، حتا به زور ِتوهین و متلک. دیگر این که این مرگ اصلن آیا اوقعن برای ِاو مهم بوده یا نه مهم نیست. بعضی‌هامان گاهی کسانی را که زیر ِبار این توقعات ِساخته‌گی نمی‌روند محکوم می‌کنیم.

 

 

(1)                 این که جامعه کیست و کجاست و این که نظر ِجامعه را چه‌طور می‌شود دانست و جامعه را معیار ِدرستی و نادرستی دانست را اگر فهمیدید به من هم بگویید لطفن.

   


نظرات()  
Can you lose weight by doing yoga?
1396/05/7 09:23 ق.ظ
Post writing is also a fun, if you be familiar with
after that you can write or else it is complex to write.
What causes pain in the Achilles tendon?
1396/05/7 09:07 ق.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
came to give it a look. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking
and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and superb
design.
How you can increase your height?
1396/05/7 07:47 ق.ظ
Greetings! Very useful advice in this particular post!
It's the little changes that produce the biggest changes.
Thanks for sharing!
https://cruzholtkamp.wordpress.com/2015/06/25/factors-behind-hammer-toes
1396/03/2 04:17 ق.ظ
This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found
something which helped me. Cheers!
manicure
1396/02/6 03:56 ب.ظ
Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers?
I'm planning to start my own website soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or go
for a paid option? There are so many choices out there that
I'm completely overwhelmed .. Any recommendations?
Kudos!
BHW
1396/02/4 12:44 ب.ظ
I just like the valuable info you provide on your articles.
I will bookmark your weblog and take a look at again here regularly.

I'm rather sure I will learn plenty of new stuff proper here!
Good luck for the next!
BHW
1396/02/4 09:56 ق.ظ
Good day very nice web site!! Guy .. Beautiful ..
Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds
additionally? I am glad to find numerous useful information here in the
put up, we want develop extra techniques in this regard, thank you for
sharing. . . . . .
BHW
1396/02/4 09:00 ق.ظ
great issues altogether, you just won a new reader.
What might you recommend about your put up that you simply made some days in the past?
Any certain?
BHW
1396/02/4 03:40 ق.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
Please let me know where you got your theme. Kudos
BHW
1396/02/3 07:39 ب.ظ
Greate pieces. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your blog.
Hey there, You have performed an incredible job. I'll certainly digg it and in my view recommend to
my friends. I'm confident they will be benefited from this website.
BHW
1396/02/3 03:05 ب.ظ
This is a really good tip especially to those new to the blogosphere.
Simple but very precise information… Many thanks for sharing
this one. A must read post!
سارا
1394/01/12 11:53 ب.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :


1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها

3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر

5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا

7- تاجر پوسان


تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!


اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس


برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!


حتما بیا!
پاسخ فروردین ... :
پاپ من
1394/01/3 11:24 ب.ظ
سلام دوست عزیز! وبلاگت خیلی زیباست!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگت دارم.

سیستم کسب درآمد پاپ من -- ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و هفتگی

ابتدا وارد سایت شوید و ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید تا تایید بشه

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

همین حالا ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


منتظرما!
پاسخ فروردین ... :
آبجی صبا
1393/12/7 05:47 ب.ظ

مرسی ، همچنین ...
پاسخ فروردین ... :
آبجی صبا
1393/11/29 11:41 ق.ظ
سلام ، امیداورم حالتون خوب باشه
و ایام به کامتون
راستش جای بحث تو این مورد زیاده ،فیلم رو ندیدم وگرنه شاید بهتر میتونستم نظر بدم اما وقتی از غیرت صحبتی به میون میاد بیشتریا نطرشون میره به سمت آقایونی که نسبت به خانوماشون حساسیت زیادی به خرج میدنو در واقع حس مالکیت دارن نسبتشون ولی این غیرت نیست بلکه تعصبه و غیرت و تعصب خیلی متفاوتن ، هرکسی چه خانم و چه آقا میتونه نسبت به مواردی که واسش عزیزو مهمو دوست داشتنین غیرت داشته باشه ، مثلا" افراد نسبت به اعضای خانواده شون ، معلم نسبت به دانش آموزانش ، استاد نسبت به دانشجوهاش ، مدیر نسبت به کارمندانش ، و تا برسیم به رییس جمهور و رهبر محترم نسبت به تک تک افراد کشور و حتی غیرت تک تک افراد نسبت به کشور و وطنشون ، و حتی غیرت افراد نسبت به دینو اعتقاداتشون ، اینطور غیرتهاکه افراطی نیستنو سمتو سوشون به سمت راستیو درستیو زیباییو اعتدالو عدالته واقعا" قشنگن
در مورد خط آخر هم گاهی وقتها سکوت کردن خیلی بهتر از اینه که حرفایی زده بشه که نهایتش دل تعدادی رو بشکنیمو در مقابلشم دل خودمون شکسته بشه ، همیشه که نباید در مورد همه چی نظر داد
پاسخ فروردین ... : سلام
هم‌چنین شما
مخالفتی با صحبت‌تون ندارم. به طور ِخلاصه حرفم اینه که چنین غیرت‌هایی که به تعبیر ِشما زیبا هم هستند، خود به خود ایجاد می‌شوند و ارادی نیستند. و غیرت‌ورزی هم الزامن منطقی نیست. می‌شود غیرت‌ورزی منطقی داشت و غیرمنطقی (همراه با حس ِمالکیت و زورگویی ووو کهبه قول شما شاید بشه اسمشو گذاشت تعصب)
درسته. قطعن همین‌طوره. والبته فشار آوردن به یک آدم ِسرشناس که حتمن باید دربراه‌ی مرگ ِفلان کس تسلیت بگویی هم کار ِجالبی نیست. اصرار کردن به دیگران برای اظهارنظر کردن هم جای تامل داره واقعن.
مرسی از لطف‌تون
روزگارتون خوش
صدیقه (ایران دخت)
1393/11/13 10:22 ب.ظ
سلام
نظرتون در مورد آپ کردن وبلاگ چیه؟؟؟
پاسخ فروردین ... : درود و صد سلام
موافقم خخخخ
shayeste
1393/11/8 08:38 ب.ظ
سلام . وبمستر گرامی سومین سایت کسب درامد ما را اندازی شد . شمارش عالی و نمایش پاپ اپ های باز شده و پرداخت منصفانه .به گروه سایتهای الکسا رنکینگ بپیوندید.ادرس زیر :
www.sitepopup.ir
یکتا
1393/11/7 09:55 ب.ظ
پاسخ فروردین ... :
مجله اینترنتی پامپا
1393/11/4 12:26 ب.ظ
خاموش باشیم، زیرا آنگاه است که صدای نجوای خدا را خواهیم شنید.رلف والدو اوسن
*************************
فقط دعا كنید پدرم شهید بشه!
خشكم زد، گفتم دخترم این چه دعاییه؟
گفت:آخه بابام موجیه!
گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرا دعا كنم شهید بشه؟
گفت آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میكنه منو و مادر و برادر رو كتك میزنه!
امامشكل مااین نیست!
گفتم: دخترم پس مشكل چیه؟
گفت.....بعداینكه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه كاری كرده، شروع میكنه دست و پاهای هممون روماچ میكنه ومعذرت خواهی میكنه.
حاجی ما طاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم.
حاجی دعا كنید پدرم شهید بشه......
http://magazine.pampa.ir
رها
1393/10/5 01:06 ق.ظ
فیلم رو ندیدم ولی متنتون حالب بود.
پاسخ فروردین ... : لطف دارین
صدیقه (ایران دخت)
1393/10/5 12:01 ق.ظ
چیزی که به عنوان نظر جامعه به چشم میاد نظر اکثریته... نظر من یا شما وقتی دیده میشه که هم نظر اکثریت باشیم
پاسخ فروردین ... : درسته اما شاید حتا نشه گفت اکثریت. چون اکثریت وقتی مشخص می‌شه که رای‌گیری‌ای در کار باشه.شاید تعبیر بهتر به جای اکثریت و اقلیت، فرادست و فرودست باشه. یعنی عده‌ای از مردم که قدرت به کرسی نشاندن ِحرف‌شون رو دارند. یعنی شاید بشه جمله‌تونو این‌طور بنویسم که:
چیزی که به عنوان نظر جامعه به چشم میاد نظر ِفرودستان ِجامعه است. نظر من یا شما وقتی دیده میشه که هم نظرِفرادستان باشیم.
صدیقه (ایران دخت)
1393/10/2 11:11 ب.ظ
جامعه یه اسمه. بار معنایی این اسم رو فقط عرف مشخص میکنه. اینو روزی کاملا حس کردم که از محیط کاملا مذهبی شهرم برای درس رفتم تهران. من همون ادم قبلی بودم. با همه ی ویژگی ها و خصوصیات قبلی. تو شهر خودم یه ادم معمولی(از نظر مذهبی بودن) و از دید اکثریت بی اعتقاد بودم ولی بین دوستای دانشگاه و خوابگاهم چیزی بودم در حد حجت الاسلام.
جامعه ابدن نمیتونه معیار مناسبی باشه چون به شدت متغیره.
پاسخ فروردین ... : درسته محیط خیلی متغیر و نسبیه.
برآیند ِنظر ِاطرافی‌ها از جایی به جای دیگه فرق می‌کنه.درسته! یه جمع ِدو نفری، یه جامعه است و یه جمع ِیک ملیاردی هم جامعه است.

یه نکته دیگه هم هست. جامعه چیزیه که از آدم‌ها تشکیل شده؛ از جمله خود ِمن و شما و تک‌تک ِدیگران. و ویژگی‌هاش رو هم از من و شما و دیگران پیدا به‌دست می‌آره. وقتی که من دارم نظر ِجامعه رو مهم می‌دونم در واقع دارم نظر ِتک‌تک ِآدم‌های ِدیگه رو مهم فرض می‌کنم. حالا که نظر ِدیگران مهمه، چرا باید نظر ِخودم مهم نباشه؟! من چطور می‌تونم جامعه رو مهم بدونم و معیار ِانجام ِچیزی بدونم؛ در حالی که خودم رو از مهم بودن استثنا کرده باشم؟!
صفورا
1393/09/27 10:40 ب.ظ
پاسخ فروردین ... :
pisko
1393/09/24 01:37 ق.ظ
متاسفانه این فیلم واسم اسپویل شده. ولی خب بهرحال با همون تعریفی که ازش کردن برام هم کلی خندیدم. :دی


حالت خوب باشه امیدوارم
پاسخ فروردین ... : شنیدن کی بود مانند ِدیدن
پیسکو برقرار باد
آمد
1393/09/23 02:11 ب.ظ
البته من هنوز این فیلم رو ندیدم اما در اولین فرصت می بینم .راستی فونت نوشته ات رو کمی بزرگتر کن خیلی اذیت شد تا خوندنم .
پاسخ فروردین ... : مرسی از تذکرت آمدخان
دل آرام
1393/09/22 08:03 ب.ظ
البته به نظر من غیرت در هر حال یعنی محدود کردن. یعنی شخص مورد نظرت رو هم اندازه ملک و ماشین دونستن و احساس مالکیت کردن.
غیرت نه "دوست داشتن" هست و نه "حمایت". مدلِ خفیف شده ی تعصبه. تعصب هم که میدونیم از سر جهله
پاسخ فروردین ... : درسته. همینه. در حالت ِاول که به نظرم اصلن طرف متوجه ِغیرتش نیست و ناآگاهانه داره همین کار رو می‌کنه. یک موجود "تصاحب‌کردنی" رو مالک شده. اما در حالت ِدوم رسمن از جنس ِنادانیه. داره آگاهانه این کار رو می‌کنه.
شاید علت‌اش اینه که به اون چیزی که نسبت بهش غیرت می‌ورزیم شک داریم و نه اعتماد.
ستاره خان محمدپور
1393/09/18 10:22 ب.ظ
سلام
دوست عزیز. خسته نباشید. تشکر می کنم بابت پیگیری شما
باید بگم الان کمی سرم شلوغه. دانشجو هستم و به فصل امتحانات نزدیک می شیم. باید درس بخونم.
ولی قول می دم به زودی کار جدیدی رو ارائه بدم.
ممنون از وبلاگ زیباتون.
هنوز موفق نشدم فیلم طبقه حساس رو ببینم. اما حالا که شما گفتید هرچه زودتر می بینم.
خسته نباشید.
پاسخ فروردین ... : سلام
امیدوارم که موفق باشین؛ چه توی ِامتحان و چه غیر از امتحان
لطف دارین
امیدوارم خوش‌تون بیاد
گیلاس آبی
1393/09/16 07:53 ب.ظ
خیلی قشنگ بود فیلم

مارمولک هم بیشتر قشنگ بود
اصلا تبریزی قشنگ فیلم میسازه
پاسخ فروردین ... : خوش‌حالم که دیدین‌اش.
تبریزی آدم ِکاربلدیه
موفق باشین
سینا برادران
1393/09/14 09:44 ب.ظ
با درود فراوان . ممنون از حضور سبزتان.
در رابطه با اتفاقاتی که برای خانم توسلی افتاد این نکته را هم باید اضافه کرد که اصولا در چنین مواقعی شاید جامعه از طبقات روشنفکر انتظار واکنش دارد. خانم توسلی می توانستند سکوت کنند و نه اینکه بگویند از ترانه های این آقا خوششان نیامده بود. کما اینکه بسیاری از هنرمندان هم سکوت کردند و آب از آب هم تکان نخورد. به نظر می رسد ایشان احساسات مخاطبان را تحریک کردند.
پاسخ فروردین ... : درود
لطف دارین. راست‌اش می‌شه سر ِاین بحث کرد که تعریف ِروشن‌فکری چیه و چه کسی مصداق ِاین واژه است. بله درسته. هر سخن جایی و هر نکته مکانی داره. اما نباید به خاطر ِصداقتی که توسلی به خرج داد بازخواست می‌شد و مخاطب ِتوهین‌ها قرار می‌گرفت. هم به خاطر ِسکوت ِاولیه‌ی توسلی و هم به خاطر ِنوشته‌اش درباره‌ی پاشایی این‌طوری باهاش رفتار شد.
موفق و شاد باشین
1393/09/14 09:41 ب.ظ
صد البته غیرتی هم که در آن احساس مالکیت وجود داشته باشد غیرت نیست. بلکه همان احساس مالکیت هست. این را هم اضافه کنم زنان (بخصوص از نوع سنتی)از مردان باصطلاح با غیرت بیشتر خوششان می آید شاید بخاطر همان سنتی بودن. ممنون از نگاهتان
پاسخ فروردین ... : درسته. اما شاید گاهی غیرت خودش چیزی جز احساس ِمالکیت نباشه. البته سعی کردم که دو روش ِغیرت‌ورزی رو از هم تفکیک کنم.
درسته. همین‌طوره. البته نه همه‌ی خانم‌ها.
مرسی از حضورتان. کاش نشانی‌تان رو هم گذاشته بودین
موفق باشین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 31 تا 60

فروردین

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو