1393/09/13  02:12 ق.ظ    ویرایش: 1393/12/7 03:17 ب.ظ

به بهانه‌ی طبقه‌ی حساس ِ کمال ِتبریزی

طبقه‌حساس فیلم ِقشنگی بود. اگر ندیده‌اید دیدن‌اش را پیش‌نهاد می‌کنم. تبریزی باز هم سراغ ِسوژه‌ای رفته که مرا یاد ِمارمولک انداخت.

نمی‌دانم درباره‌ی غیرت چه نظری دارید. شاید اگر کلمه‌های ِجالب‌تری به جای‌اش بگذاریم، بیش‌تر متوجه شویم که در زندگی‌مان چه‌قدر با این موضوع درگیریم. کلمه‌هایی که وسعت ِاین مفهوم را به‌تر نشان دهند.

در نگاه ِاول وقتی کسانی جزو ِ دوستان و نزدیکان و حتا  آشنایان ما قرار می‌گیرند، نسبت به اتفاق‌هایی که برای‌شان اتفاق می‌افتد حساسیت پیدا می‌کنیم. کسانی که با آن‌ها احساس ِنزدیکی می‌کنیم؛ نه به خاطر ِنسبت ِشناس‌نامه‌ای‌شان، بلکه به خاطر ِنسبت ِقلبی‌شان.

این حس هم البته بسته به روحیات ِمختلف ِآدم‌های مختلف متفاوت است، هر کس به اندازه‌ای. جنسیت هم نمی‌شناسد. الزامن فقط به مسایل شخصی هم مصداق ندارد. به عبارتی، هر کس نسبت به کسانی که دوست‌شان دارد، حساسیت دارد اما کم و زیاد بودن ِاین حساسیت حالت ِطیفی و نسبی دارد. عده‌ای بیشتر حساسیت به خرج می‌دهند و عده‌ای کم‌تر. بعضی بیشتر روی ِدیگران حس ِمالکیت پیدا می‌کنند و بعضی کم‌تر. بعضی بیشتر اهل ِدخالت هستند و بعضی کمتر، برخی بیشتر اهل ِخشونت‌اند و بعضی کم‌تر. بعضی بیش‌تر مسایل را به خودشان مربوط می‌دانند و بعضی کمتر. بعضی کمتر اجتماعی هستند و بعضی بیش‌تر. مثلن حساسیتی که کسی درباره‌ی فقر ِیک انسان ِناشناس به خرج می‌دهد یا واکنشی که به ضایع شدن ِ یک حق نشان می‌دهد هم از جنس ِاین حساسیت‌هاست.

اسم ِحساسیت نسبت به کسانی که دوست‌شان داریم، را می‌شود گذاشت غیرت (تعریف ِاول: محوریت ِعلاقه). یعنی حسی که از علاقه و دل‌سوزی نسبت به افراد ِمورد ِعلاقه‌مان ایجاد می‌شود. کس یا کسانی که محور ِتوجه ِیک نفرند و بقیه‌ی عالم در اولویت‌های ِبعدی‌اند. چه بشناسیم‌شان و چه نشناسیم.

البته غیرت را طوری تعریف کرد که بیش‌تر به رسم و رسوم مربوط باشد. این‌که مثلن جامعه (1) از یک مرد/پسر توقع دارد که چه رفتاری با کسان‌اش (خانواده، همسر، معشوق ووو) داشته باشد و در ضمن، واکنش‌هایی که از یک مرد باید در مقابل ِرفتار ِدیگران با کسان‌اش داشته باشد. یا حتا توقعی که جامعه از یک سیاست‌مدار. روشن‌فکر، روحانی، و یک انسان ِبانفوذ دارد تا او درباره‌ی بعضی مسایل کاری بکند یا حرفی بزند یا موضعی بگیرد. (تعریف ِدوم: محوریت ِتوقع ِجامعه)

این تعریف ِدومی با تعریف ِاول فرق‌های ِمهمی دارد. در تعریف ِاول، حسایت عملی اختیاری نیست و پیامد ِناخواسته‌ی محبت و علاقه است اما تعریف ِدوم اختیاری است. اگر حساسیت یا حسادت‌های ِکسی از جنس ِتعریف ِاول باشد، باید گفت او اصلن انتخاب نکرده که حساس و غیرتی باشد، تا جلوی ِخودش را بگیرد و یا نگیرد. او وقتی به کسانی علاقه پیدا کرد، خودبه‌خود، روی ِآن‌ها حساسیت هم پیدا کرده. دخالت می‌کند، امر و نهی کند. شاید خودش هم نداند چرا. برای‌اش بدیهی است که باید این کار را بکند. حتا اگر برای ِدیگران بدیهی نباشد. چیزی که در فیلم‌های ِکیمیایی می‌بینیم.

نکته‌ی مهم‌تر این است که در تعریف ِاول، حساسیت ِروی ِیک نفر به خاطر ِکسی است که مورد ِعلاقه قرار گرفته (معشوق،هم‌سر، مظلوم، تهی‌دست، فرودست و یا هر اسم ِدیگری)، اما در دومی، معشوق اصلن موضوعیت ندارد. یعنی در این نوع از غیرتی‌بودن، اصلن مهم نیست که کسی که نسبت به او حساسیت و غیرت به خرج داده می‌شود، واقعن دوست داشته‌شود و محترم دانسته شود. مهم توقع ِجامعه است.

کسی که با تعریف ِاول غیرتی است، هم مداخله‌گر است و هم ملاحظه‌کار است، چون نمی‌خواهد مزاحم باشد. به طرف ِعلاقه‌اش محبت می‌کند. نیت ِکمک دارد، حتا اگر کارهای ِاشنباه و دخالت‌های ِبی‌جایی کند. شاید می‌خواهد خودش را بیش‌تر در دل ِکسی جا کند. دوست دارد وضعیت ِکسی را بهتر کند. نمی‌خواهد جزو ِبی‌تفاوت‌ها حساب‌اش کنند.

اما و صد اما! مردی که مثلن به هم‌سرش غیرتی از جنس ِتعریف ِدوم دارد، الزامن همسرش را دوست ندارد، بلکه او غیرت به خرج می‌دهد چون که جامعه (1) چنین توقعی از او دارد. به خاطر ِحرف ِمردم و رسم‌ورسوم. این تفاوت دقیقن چیزی است که تبریزی در این فیلم روی‌اش دست گذاشته. چیزی که از زبان ِحاج‌آقا کمالی (رضا عطاران) می‌شنویم. مردی که هم‌سر و فرزندان‌اش را داخل ِآدم حساب نمی‌کند، احترام نمی‌گذارد، گوش به هیچ حرفی نمی‌دهد، توهین می‌کند، ملاحظه‌کاری نمی‌کند اما غیرتی است، حساس است ؛ به یک دلیل: حرف ِمردم. حتا پا را از شرع هم فراتر می‌گذارد. دلیلی که فقط بهانه‌ایست برای ِغیرت‌ورزی‌اش.

مانند ِیک سیاست‌مدار که پس از اتفاق افتاد ِحادثه‌ای حس می‌کند که باید موضع‌گیری کند. برای ِجلب ِنظر ِهوادارانش، برای ِجانماندن از قافله و یا جاکردن ِخودش در استانداردها.

مثل ِروزنامه‌نگاری که در روزنامه‌ی یک ارگان ِدولتی کار می‌کند و باید درباره‌ی ارگان‌اش غیرت داشته باشد. مانند ِهواداری ِیک آدم ِعادی که خود را ملزم می‌داند که از یک سیاستمدار، یا یک شاعر و روشن‌فکر ِدرگذشته دفاع کند. چیزی که شاید بشود اسم‌اش را دفاع ِزبانی (و نه واقعی) گذاشت. چرا که اگر او این‌کار را نکند شاید جامعه دیگر او را متعهد(در ادبیات ِچپ‌ها)، متدین و ارزشی(در ادبیات ِاسلام‌گرایان)،  ووو حساب نکنند. برای ِاین‌که نکند جامعه دیگر او را روشن‌فکر نداند. نکند جامعه فلان یا بهمان برداشت را بکند. نکند جامعه مرا اصولگرا/اصلاح‌طلب نداند. کسی را فرض کنید که یک جمله در میان درباره‌ی اعراب جک و متلک می‌سازد، اما تا موضوع ِفلسطین به میان بیاید غیرت‌ ِایمانی‌اش شکوفا می‌شود و موضع می‌گیرد، چرا که جامعه یا جوی که در آن زندگی می‌کند چنین توقعی از او دارد.

در چنین مواقعی همیشه می‌شود سوالی پرسید: این مرد و یا این سیاستمدار و یا این روزنامه‌نگار یا این هوادار آیا واقعن به آن حادثه علاقه دارد و یا فقط به خاطر ِتوقعی که از او می‌رود واکنش نشان می‌دهد؟ آیا او واقعن چنین حاسیتی دارد و یا این‌که فقط خودش را در جای‌گاهی قرار داده که مجبور است واکنش نشان دهد؟

صدالبته که بدگمانی کار ِدرستی نیست. اما شاید جواب این باشد که خب جامعه شما را "ایکس" نداند، مگر چه می‌شود؟! این است که بی‌طرف بودن یک ویژگی ِمثبت با خودش به همراه دارد: ریای ِکم‌تر. صداقت ِبیش‌تر گاهی این است که نسبت به مسایلی که برای‌مان اهمیت ندارند موضعی نگیریم.

اما ما آدم‌ها گاهی ریا را به صداقت ترجیح می‌دهیم. مثلن فکر می‌کنیم هانیه‌ی توسلی باید برای ِمرگ ِپاشایی پیام ِتسلیت بدهد، حتا به زور ِتوهین و متلک. دیگر این که این مرگ اصلن آیا اوقعن برای ِاو مهم بوده یا نه مهم نیست. بعضی‌هامان گاهی کسانی را که زیر ِبار این توقعات ِساخته‌گی نمی‌روند محکوم می‌کنیم.

 

 

(1)                 این که جامعه کیست و کجاست و این که نظر ِجامعه را چه‌طور می‌شود دانست و جامعه را معیار ِدرستی و نادرستی دانست را اگر فهمیدید به من هم بگویید لطفن.

   


نظرات()  
foot complaints
1396/06/18 04:52 ق.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I
find this topic to be really something that I think I
would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
I'm looking forward for your next post, I'll try to get the hang of
it!
feet complaints
1396/06/18 04:40 ق.ظ
Hi to every body, it's my first go to see of this website;
this webpage carries remarkable and in fact good
material in support of readers.
Can better posture make you taller?
1396/05/17 02:00 ب.ظ
whoah this weblog is fantastic i really like studying your articles.
Stay up the good work! You already know, lots of individuals
are looking around for this info, you could help them greatly.
What do you do for a sore Achilles tendon?
1396/05/14 10:30 ق.ظ
It's really very complex in this busy life to listen news on TV, thus I just use world wide web for that reason, and take the latest information.
Can exercise increase your height?
1396/05/13 07:57 ب.ظ
You can definitely see your expertise within the article you write.

The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say
how they believe. Always follow your heart.
How do I stretch my Achilles tendon?
1396/05/13 05:51 ب.ظ
Simply desire to say your article is as amazing. The clarity for your submit is simply excellent and i can suppose you're
knowledgeable on this subject. Well along with your permission let me to clutch your feed to stay up to date with drawing close post.

Thanks a million and please continue the enjoyable work.
How do you stretch your Achilles?
1396/05/13 05:40 ب.ظ
Spot on with this write-up, I absolutely believe this website needs
a great deal more attention. I'll probably be returning to see more, thanks for
the information!
How much does it cost to lengthen your legs?
1396/05/8 11:09 ق.ظ
What's up i am kavin, its my first time
to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment
due to this sensible piece of writing.
How can you heal an Achilles tendonitis fast?
1396/05/8 10:51 ق.ظ
Heya i am for the primary time here. I came across
this board and I to find It really useful & it helped me out much.

I am hoping to offer something back and aid others such as you aided me.
Can you get taller with yoga?
1396/05/8 01:38 ق.ظ
Good day! I could have sworn I've been to this site before but
after going through a few of the articles I realized it's new to me.
Regardless, I'm certainly pleased I came across it and I'll be book-marking it and checking back often!
Foot Pain
1396/05/8 01:36 ق.ظ
Hey there! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept talking about this. I will forward this post to him.
Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!
How can we increase our height?
1396/05/8 01:07 ق.ظ
Hi there, after reading this remarkable post i am
as well delighted to share my experience here with colleagues.
How do you grow?
1396/05/7 11:15 ب.ظ
Ahaa, its nice discussion concerning this post here at this webpage, I
have read all that, so now me also commenting here.
How long does it take to recover from Achilles injury?
1396/05/7 11:14 ب.ظ
Hello! Do you know if they make any plugins to assist with
Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog
to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very
good results. If you know of any please share. Thank you!
What do you do for a strained Achilles tendon?
1396/05/7 11:12 ب.ظ
I just could not go away your website before suggesting
that I really loved the usual information a person supply on your visitors?
Is going to be back incessantly in order to inspect new posts
Can you stretch to get taller?
1396/05/7 10:52 ب.ظ
Hi Dear, are you actually visiting this website regularly, if so
then you will definitely take nice experience.
How can you get taller in a week?
1396/05/7 10:26 ب.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the
simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they plainly do not know
about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined
out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
How do I stretch my Achilles tendon?
1396/05/7 10:02 ب.ظ
Thanks for finally talking about >فروردین - اندر احوالات ِ بی‌تفاوتی و
استاندارد نبودن <Liked it!
Can you get an operation to make you taller?
1396/05/7 09:21 ب.ظ
Hi! Quick question that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?

My weblog looks weird when browsing from my iphone4.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this problem.
If you have any suggestions, please share. Thank you!
What is limb lengthening surgery?
1396/05/7 08:29 ب.ظ
Thank you, I have recently been searching for information approximately this topic for
ages and yours is the best I've found out till
now. But, what in regards to the conclusion? Are
you sure concerning the source?
What do you do when your Achilles tendon hurts?
1396/05/7 08:14 ب.ظ
Hey there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks
Can you lose weight by doing yoga?
1396/05/7 08:06 ب.ظ
When some one searches for his essential thing, thus he/she needs
to be available that in detail, thus that thing
is maintained over here.
Why is my Achilles tendon burning?
1396/05/7 07:01 ب.ظ
Excellent post. I will be experiencing a few
of these issues as well..
How do I stretch my Achilles tendon?
1396/05/7 06:45 ب.ظ
For newest news you have to pay a visit
world wide web and on internet I found this web page as a
best web page for latest updates.
Foot Issues
1396/05/7 03:14 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have be mindful your stuff previous
to and you are simply too magnificent. I really like
what you've obtained right here, certainly like what you are stating and the best way wherein you say it.

You're making it entertaining and you continue to care for to keep
it wise. I cant wait to learn far more from you.
This is actually a wonderful website.
Foot Problems
1396/05/7 03:10 ب.ظ
Hi, i read your blog occasionally and i own a similar
one and i was just curious if you get a lot of spam remarks?

If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.
How do you get taller in a day?
1396/05/7 12:46 ب.ظ
Pretty nice post. I simply stumbled upon your blog and wanted to
say that I have really loved surfing around your weblog
posts. In any case I'll be subscribing to your feed and I hope you write
once more soon!
What is limb lengthening surgery?
1396/05/7 12:40 ب.ظ
Great website you have here but I was wondering if you knew of any community forums that cover the same topics
discussed here? I'd really love to be a part of community where I can get opinions from other knowledgeable individuals that
share the same interest. If you have any suggestions, please
let me know. Bless you!
How do you get a growth spurt?
1396/05/7 12:13 ب.ظ
Your style is unique in comparison to other people I have read stuff
from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just book mark this page.
What is the tendon at the back of your ankle?
1396/05/7 10:46 ق.ظ
What's up, the whole thing is going nicely here and ofcourse every
one is sharing facts, that's really fine, keep up writing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

فروردین

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو