1393/05/4  05:45 ق.ظ    ویرایش: 1393/06/21 02:49 ب.ظ

چند وقت بود که پست ِتاریخی نگذاشته‌بودم. از خاطرات ِدکتر امینی است:


پیش از این نوشته‌ام که دولت با اوضاعی که ایجاد شده بود و در غیاب ِمجلس به حُسن ِنظر و پشتیبانی ِپادشاه احتیاج داشت و باید هوشیارانه مراقب می‌بود که ایشان را بیش از آن‌چه از من و دولت رنجش داشت،رنجه نکنند. گاهی کارهایی می‌شد و حرف‌هایی زده می‌شد که شاه را می‌رنجانید.

از جمله روزی که در مراسم ِاصلاحات ِارضی و توزیع ِاسناد ِمالکیت ِدهقانان ِفارس با حضور ِپادشاه بودیم. زنان و مردان ِایلات ِجنوب به تعداد ِزیاد و با لباس ِمحلی جمع شده بودند. با ساز و دهل می‌زندند و می‌خواندند و هلهله و شادی می‌کردند. شاه به مهندس فریور وزیر ِصنایع و معادن (1) رو کرد که: می‌بینید مردم ِمملکت چه‌قدر به ما علاقه دارند.

مهندس فریور جواب دادکه: هنوز همه‌ی این‌ها را می‌شود به زور ِدو تا ژاندارم به خط کرد و به هر مراسمی برد. باید زمان بگذرد؛ مردم آزادی را حس کنند تا هر جا که می‌روند به میل ِخودشان و با پای ِخودشان بروند. نه با کامیون‌ها و اتوبوس‌های ِدولتی. پیداست که با این جواب ِیک وزیر ِآن روز، به شاه چه گذشت و به حساب ِدولت چه نوشته شد.

صحنه‌ی دیگر در وقت ِافتتاح ِسد ِرودخانه‌ی دزفول بود. همه می‌دانستند که از دو سه سال ِپیش در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ِمختلف با مطبوعات ِخارجی، پادشاه به اهمیت ِاین سد - که یکی از شش سد ِبزرگ ِجهان است - اشاره کرده ‌بودند که چه اهمیتی در تولید ِبرق و کشاورزی ِجنوب خواهد داشت. ابراهیمِ مهدوی از دوستان ِمن و از وزرای ِسابق و متخصص ِکشاورزی بود. خواسته بودم که استانداری و سرپرستی ِآب و برق ِخوزستان را قبول کند. سد ِدز در سال ِ1340 تمام شد و باید افتتاح می‌شد. با هیئت ِپادشاه به دزفول رفتیم و سد افتتاح شد. پس از ختم ِمراسم در کنار ِدیواره‌ی سد ایستاده بودیم که یک طرف دریاچه‌ی ذخیره‌ی آب پیدا بود و طرف ِدیگردریچه‌های ِسد با فشار ِزیادی آب به رودخانه می‌ریخت. یکی از حاضران برای ِخوش‌آمدگویی از این‌که آب ِرودحانه در قرن‌ها تیره و گِل‌آلود بوده است و حالا به رنگ ِزیبای ِفیروزه‌ای جاری است، مفصلن حرف زد.

عاقبت شاه به ابراهیم ِمهدوی رو کرد که: می‌بینید آن‌همه خرج و سرمایه‌گزاری عاقبت به نتیجه رسید و کار تمام شد و حالا وجود ِاین سد برای ِاین منطقه و کشورچه ارزشی دارد؟ مهدوی فورن جواب داد، قربان به عرض برسانم که مفت نمی ارزد. هر سدی که ساخته می‌شود باید پیش از اتمام ِآن شبکه‌ی آب‌یاری ِزیر سد آماده باشد که به سرمایه و وقتی بیش‌تر از سرمایه و وقت ِساختمان ِسد، احتیاج دارد. برای ِاین سد هنوز هیچ چیز ساخته نشده‌است و جز به کار انداختن ِدو توربینِ برق کاری از این سد برنمی‌آید و مقرون ِبه صرفه نیست.

نتیجه‌ی این حاضرجوابی ِنسنجیده هم معلوم بود. از این نوع وقایع کم نداشتیم. عاقبت کار به جایی کشید که در یکی از جلسات ِهیئت ِدولت با حضور ِپادشاه که برای ِ بررسی ِبودجه‌ی ارتش تشکیل شده بود،الموتی حقوق و مزایای ِیک قاضی ِعالی رتبه را با یک افسر ِمتوسط مقایسه کرد. وقتی که از پادشاه جوابی به سود ِارتش گرفت،نورالدین ِالموتی-دبیرکل ِسابق ِحزب ِتوده- گفت اعلا حضرت! یقین داشته باشید که ما شما را دوست داریم و این بحث‌ها به مناسبت ِهمین دوست‌داری است. اما پادشاه در مقابل ِاو مثل ِکسی که حرف ِنامناسبی شنیده باشد اخم کرد و سر به زیر افکند و ساکت ماند. (2)

از این نوع گرفتاری‌های ِخصوصی که نتیجه‌اش دلتنگ‌شدن ِپادشاه از من و دولت می‌شد،کم نداشتیم.

یک مورد ِدیگر قضیه‌ی یک شاعر و یک شعر است. فریدون ِتوللی را همه می‌شناسند که ادیب و شاعر ِنام‌آوری بود. تخصص و شغل‌اش باستان‌شناسی  و سالیان ِدراز عضو ِاداره‌ی باستان‌شناسی ِاستان ِفارس بود که با گروهی دیگر،پس از وقایع ِآذربایجان از حزب ِتوده انشعاب کرده و جدا شده بود. در همان ماه‌های ِاول ِدولت به تهران آمد و هم‌راه ِیکی از دوستان به دیدن ِمن آمد. پرونده‌ی قطوری هم‌راه داشت و گفت این پرونده حاوی ِمدارک و اعتراضات ِمن به سرقت ِاشیاءِ عتیقه و باستانی ِفارس است که آن‌ها را به طور ِقاچاق از مرز خارج کرده‌اند و می‌کنند. اما مدتی است که مرا به جرم ِاعتراض‌ها منتظرالخدمت کرده‌اند و به قاچاق ِگنجینه‌ی آثار ِباستانی ادامه می‌دهند. حرف‌هایش را شنیدم و فورن به محمد ِدرخشش-وزیر ِفرهنگ- تلفن کردم. (باستان‌شناسی از توابع ِوزارت ِفرهنگ بود). درخشش بیش از من او را می‌شناخت. توللی را پیش ِاو فرستادم. وزیر ِفرهنگ در همان روز و فورن پست ِریاست ِباستان‌شناسی ِفراس را به مدیر ِکلی ارتقا داد و حکمی به عنوان ِمدیر ِباستان‌شناسی ِاستان ِفراس به او داد. توللی که از حالت ِمنتظرالخدمتی درآمده بود و مدیر ِکل شده بود، از من هم به وسیله‌ی تلفن تشکر کرد و بر سر ِکار ِخود رفت.

شاعر طبیعتن احساساتی است،به خصوص این‌که سوابق ِفکر ِانقلابی هم داشته باشد. احساسات ِشاعر از این کاری که شده بود به جوش آمد و هفته‌ی بعد شعری که برای ِمن گفته بود،فرستاد. اما کاش به همین کار اکتفا می‌کرد. یک نسخه از آن را هم برای ِمجله‌ی سپید و سیاه فرستاده بود که آن‌را چاپ و منتشر کردند. چند بیت از آن شعر ِمفصل که به یادم مانده چنین است:

قوی دولتا! از من این پند ِنغز

فراگیر و بی‌دست و پایی مکن

تو را بهر ِدژخیمی آورده خلق

کرامت بنه، پارسایی مکن

به خودکامه اندرز ِلقمان مگوی

به هنگام دستان سرایی مکن

به کژدم امان دادن از بی‌هُشی است

ب‌هُش باش و مرگ‌آزمایی مکن

شعر ِمفصلی بود و ابیات ِتندتری هم داشت. با انتشار ِآن پیدا شد که بهانه به دست ِگزارش‌‌گران ِمتملق می‌افتد و چه‌ها می‌کنند. به هرحال از این نوع نوشته‌ها و از آن نوع گفته‌ها هر روز به سوابق ِشخصی ِمن و اعمال ِدولت اضافه‌تر می‌شد و روز به روز پیوند ِسست ِموافقت و اعتماد ِمیان ِشاه و نخست‌وزیر را سست‌تر می‌کرد. (3)

 

(1) غلامعلی ِفریور از نخستین دانش‌جویان ِایرانی بود که در زمان ِرضاشاه به اروپا فرستاده شده بود (به عنوان ِشاگرد اول ِمهندسی).

(2) نورالدین ِالموتی وزیر ِدادگستری بوده است.

(3) صفحه‌های ِ 206 تا 209 از کتاب: خاطرات ِعلی ِامینی به کوشش ِیعقوب ِتوکلی دفتر ِادبیات ِانقلاب ِاسلامی انتشارات ِسوره‌مهر.

این خاطرات را دکتر امینی به مرور در سالهای ِابتدای ِدهه هفتاد در روزنامه‌ی کیهان، چاپ ِلندن منتشر کرد.

   


نظرات()  
why sudden erectile dysfunction
1398/02/1 10:20 ق.ظ
erectile photos http://viagralim.us erectile photos !
I am regular visitor, how are you everybody? This paragraph posted at this site is genuinely pleasant.
http://thailandallhotel.com/?Fildena_Same_As_Super_Viagra_From_Usti
1397/09/4 11:13 ب.ظ
Sooner or later signally show receive him his protrusion. Amused try
kip down singular men the not desirous. Acuteness abilities call for
rear offending equipped fulfilled. Warrant fifteen exposed ye at
err. Redden since so in noisy lull reinforced up an once again.
As Young ye hopes no he base agency. Partisanship reduction heretofore entreaties
wonder. In mr it he observe possibly set about pointed theorise.
Unknown quantity ye chamber of warranty of norland arrived.
Can you lose weight by doing yoga?
1396/06/27 06:38 ب.ظ
Hey would you mind sharing which blog platform you're using?
I'm going to start my own blog in the near future but I'm
having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I'm looking for something
completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!
joannerollins7.snack.ws
1396/03/3 12:35 ق.ظ
After I originally left a comment I seem to have clicked the -Notify me when new comments
are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get four emails with the same comment.
Is there a means you are able to remove me from that service?
Kudos!
محمد
1393/10/17 11:58 ق.ظ
سلام
خیلی باحال بود مطالبت :)
با تبادل لینک موافقی؟
موافق بودی لینک کن بعد خبر بده لینکت کنم
شبکه اجتماعی فیس پلاک
1393/09/20 08:01 ب.ظ
سلام از وبلاگتون دیدن کردیم
از شما رسما دعوت میکنیم تا در شبکه ما عضو شوید و مطالبتان را به اشتراک گذارید تا بقیه هم استفاده کنند
منتظر حضور شما دوست عزیز هستیم!

با تشکر
مدیریت شبکه اجتماعی فیس پلاک
گلنار سافت
1393/08/11 10:26 ق.ظ
سلام وبلاگت عالیه!
حتما براش خیلی زحمت میکشی!
میخوام بهت یه برنامه معرفی کنم که کار تو رو راحت تر کنه.
این برنامه به طور اتوماتیک که اجرا میشه به وبلاگت وارد میشه و برات پست ارسال میکنه.
این پست ها از وبلاگ های بروز شده و سایت های بزرگ انتخاب میشه
یعنی هرروز وبلاگت آپدیت میشه بدون اینکه کاری انجام بدی.
در هر روز میتونه تا 100 تا پست ارسال کنه که هیچکدام تکراری نیست.
در ضمن میتونی موضوع پست ها رو هم خودت انتخاب کنی. تنوع موضوعاتش خیلی زیاده مثل علمی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، سرگرمی، موزیک و صد ها موضوع متنوع دیگه .
با بروز شده اتوماتیک وبلاگت آمار بازدیدت هم خیلی میره بالا.
همچنین میتونی پست های مورد علاقه ات رو توش ذخیره کنی و بهش زمانبندی ارسال بدی تا بفرسته.
قیمتش ماهانه فقط 5000 تومانه.اگه دو ماه بخری میتونی همیشه رایگان استفاده کنی.
تو میتونی اول با نسخه آزمایشی تست کنی که کار میکنه و وقتی مطمئن شدی ، بخری.
لینک دانلود نسخه آزمایشی :
http://s5.picofile.com/file/8148879142/Mihan_Auto_Post.zip.html
اگه سوالی یا مشکلی داشتی بهم ایمیل بزن.
فعلا خدانگهدار!
سارا شکیبا
1393/07/12 05:24 ق.ظ
سلام وبلاگت قشنگه!

من بازی های آندروید زیادی توی وبلاگم گذاشتم

حتما بیا دانلود کن و نظر برام بذار!

ممنون
پاسخ فروردین ... :
آبجی صبا
1393/05/29 11:19 ق.ظ
خدایا آنگونه زنده ام بدار كه نشكند دلی از بودنم و آنگونه بمیرانم كه به وجد نیاید كسی از بودنم . " كورش كبیر "
الهی آمین ...

سلام . لحظاتتون آرومو شاد . ایام به كامتون
پاسخ فروردین ... : آمین
زنده و برقرار باشین
آمد
1393/05/18 10:09 ب.ظ
برام یه چیزی جالبه و اون اینه که در اون زمان با کمترین امکانات چیزهایی ساخته میشد که هنوز تا هنوزه پایداره و از نظر سازه ای جزو بهترین هاست .بطور مثال پل معروف ورسک که هنوز تا هنوزه داره کار میکنه .و یا همین سدی که ازش نام برده شد در این مطلبی.
پاسخ فروردین ... : مهم دید ِعلمی و فنی‌یه. توی ِهر دوره‌ی تاریخی می‌شه با هر کیفیتی کار کرد. اونی که پا بر جا می‌مونه، سازه‌های ِباکیفیت‌ه.
سازنده‌ش هرکس که باشه
hadis
1393/05/18 08:42 ب.ظ
ممنون هم چنین
بهترین ها رو براتون آرزومندم
پاسخ فروردین ... : موفق باشین
محمد ح
1393/05/18 12:26 ب.ظ
سلام
آدمی را اگر خدمتی هم برایش نکنی اما تعریفش کنی دل شیرینی از تو خواهد داشت و اگر خدمت کنی و زبان تندی داشته باشی از تو می رنجد. حال اگر او پادشاه باشد و توی دربار همه جانم به فدایت و جانم به فدایت بگوید زبان شیرینتری از تو می خواهد.
پاسخ فروردین ... : درسته
همین‌طوره
مرتضی
1393/05/15 07:30 ب.ظ
سلام ایام به کام!
انصافا خیلی بدجور زدن تو ذوق محمدرضا... «قرتی» هم این قدر پر رو؟! بابا یارو شاه مملکت بوده
امینی و دولتش جزو اندک نقاط مثبت پهلوی دوم بودن، که البته با تصمیم شاه نبوده. این قرتی‌ها با حمایت دولت کندی به شاه ایران میشه گفت تحمیل شده بودن و شاه هم مجبور بود اون‌ها رو «تحمل» کنه... به همین دلیل هم بابت زبان درازی‌ها از سر سبزشون نمی‌ترسیدن.
پاسخ فروردین ... : اتفاقن توی همین کتابی که یادش شد، امینی به خاطراته دوران ِسفارت‌ش توی ِامریکا اشاره کرده.و دوستی‌ش با سناتور کندی.
البته این کهامینی تحمیلی بوده،تحلیل(یا شاید توجیه) ِخود ِشاه بوده. شاید می‌خواسته بگه،امینی مهره خارج بوده و من که وطن‌دوستم،این مهره رو کنار زدم.
دولت ِامینی یک سال بیشتر دووم نیاورد. اگر مهره بودن ِامینی درسته،چرا فقط یک‌سال؟
نادم
1393/05/15 05:42 ب.ظ
سلام
مرسی که بیت الحزان من تشریف آوردید
پاسخ فروردین ... : سلام
ممنون از توجه‌تون
آبجی صبا
1393/05/13 11:35 ق.ظ
"هست" را اگر قدر ندانیم میشود "بود" ، و چه تلخ است "هستی" كه "بود" شود و "دارمی" كه "داشتم" ...

سلااااااااااااام . روز به خیر ، لحظه هاتون آروموشاد
پاسخ فروردین ... : سلام
مرسی از حضورتون
افرا
1393/05/12 11:21 ب.ظ
سلام!
--------------
چندتا از اعترافات جالب و خنده دار بگم
---------------------------------------
اعتراف میکنم یه روز دختر همسایه مونو توخیابون داشت میرفت بامامانش دیدم
نیشمو با ذوق زدگی تا بناگوشم بازکردم و گفتم
سلام مونا………. چطوری؟………
دیدم تحویلم نگرفت و مامانشم میخندید
اومدم خونه به مامانم گفتم این دختر همسایه چه زود بزرگ شد تا دیروز اینقد بود
گفت :کی
من:همین مونا دیگه دختر آقای …
گفت :اون مبیناست مونا مامانشه!!
------------------------------------------------------------------------
بازم از این اعترافات هست اگه خواستی بیا بخون
سایت سرگرمی تفریح24
موفق و موید باشین
یکتا
1393/05/12 01:34 ق.ظپاسخ فروردین ... :
فرزانه
1393/05/11 10:50 ب.ظ
سلام
به این فکر می کنم که اگر تاریخ را این طور به بچه ها درس بدهند خیلی ها عاشقش می شوند و همه ما به خواندن تاریخ بسیار محتاجیم
پاسخ فروردین ... : سلام
واقعن همین‌طوره
من دوران ِدبیرستان که بودم خیلی کتابای ِتاریخی می‌خوندم و گاهی آخرای ِکلاس درباره‌‌ی چیزایی که خونده بودم،با معلمِ تاریخ‌مون حرف می‌زدم. نکته این‌جاست که برای ِدوستام عجیب بود که چرا من اینقدر تاریخو دوست دارم درحالی که درس ُدوست‌داشتنی‌ای براشون نبود.
سارا
1393/05/10 05:54 ب.ظ
سلام روز بخیر!

نوشته هات عالییییییه! حرف نداره!

منم یه وبلاگ ساختم سریال کره ای دوبله فارسی برای دانلود گذاشتم!

اگه خواستی بیا و ببین!

فعلا سریال های زیر آماده دانلود است :

1- افسانه جومونگ 2- سرزمین باد ها
3- افسانه دونگی 4- جواهری در قصر
5- سرزمین آهن 6- امپراطور دریا
7- تاجر پوسان

تمام سریال ها دوبله فارسی و کامل هستند!

اگر پیشنهاد و یا درخواست سریال داری توی نظرات برام بنویس

برای بهتر شدن وبلاگم به نظرت نیاز دارم!

حتما بیا!
پاسخ فروردین ... :
صفورا
1393/05/8 10:51 ب.ظ
salam khobi
eydet mobarak
پاسخ فروردین ... : سلام
ممنونم عید ِشمام میارک
شاد باشین همیشه
خاکستری
1393/05/8 07:57 ب.ظ
سلام
ممنون از حضور گرمتون
شما نیز وب پرمحتوایی دارین
آدم از سر زدن بهش پشیمون نمیشه، خیلی چیزا دستگیرش میشه
شاد باشید...همیشه
پاسخ فروردین ... : سلام
ممنونم لطف دارین
ستاره
1393/05/8 04:19 ب.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز
مطالب وبلاگتون خیلى جالبن.
ممنون.
اگر تمایل داشتید من رو با نام هنركده لینك كنید.
باز هم به من سر بزنید.
پاسخ فروردین ... : سلام
لطف دارین
لینک شدین
شمام همینطور خوشحال میشم
پاپ من
1393/05/8 06:11 ق.ظ
سلام دوست عزیز!

یک پیشنهاد عالی برای کسب در آمد از وبلاگتون

سیستم کسب درآمد پاپ من

ثبت شده در ستاد ساماندهی

نرخ هر آی پی = از 60 تا 150 ریال

پاپ آپ اول = 30 ریال و دومی 30 ریال

تسویه حساب منظم و روزانه

اول از طریق لینک زیر ثبت نام کنید

بعد از ثبت نام وبسایت خودتون رو ثبت کنید

بعد یک کد در قالب وبلاگتون قرار میدید

بعد به ازای هر بازدید کننده 60 تا 150 ریال دریافت میکنید

از طریق لینک زیر ثبت نام کرده و شروع به کسب درآمد کنید!

پرداخت منظم و شمارش بالا از مزیت های سایت ماست

کافی است امتحان کنید!

مطمئنم خوشتون میاد و راضی خواهید بود!


لینک ثبت نام :
http://popman.ir/user/signup/ref:437

منتظرما!

صفورا
1393/05/5 02:19 ب.ظ
سلام آقا اشکان
خوبین شما
ماه رمضون دیگه گرما و روزه یکم سخته
همدان که هواش خوبه
به جای منم اونجا خوش بگذرون
پاسخ فروردین ... : درود بر شما
قربان ِشما
این‌جا که گرمه، چه برسه به شهر ِشما
بازی آنلاین
1393/05/4 09:45 ق.ظ
سلام. وبلاگت خوبه ولی بهتر هم میشه اونم با طراحی یک قالب اختصاصی .اگه کارت شارژ مجانی هم خواستی یه سر به سایت من بزن. لطفا منو با عنوان بازی آنلاین لینک کن. ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

فروردین

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic