تبلیغات
فروردین - نفس ِخویش
1393/01/13  12:54 ق.ظ    ویرایش: 1393/06/21 01:55 ب.ظیاد دارم ز پیر ِدانشمند
تو هم از من به یاد دار این پند
هر چه بر نفس ِخویش نپسندی
نیز بر نفس ِدیگری مپسند

سعدی ِشیراز!

   


نظرات()  

فروردین