تبلیغات
فروردین - رکن چهارم
1392/12/18  09:14 ب.ظ    ویرایش: 1392/12/22 05:37 ب.ظ

این نشریه، نشریه ای به شدت سانسور شده،کاملامغرض و واقعا خواندنی است! (1)

به بهانه ی سخنان رییس جمهور در جشنواره ی مطبوعات که گفته است:

""امروز در بخش مطبوعات، چه تعدادی از بودجه عمومی استفاده می کنند؟ چه تعدادی از مطبوعات یا رسانه ها از بودجه خاص قوه مجریه استفاده می کنند؟ بخش خصوصی ما چه مقدار فضا دارد؟""(2)

1

دیدگاه ِما درباره ی آن چه رخ می دهد،تحت تاثیر "کسانی" ست که در اطراف ِما گرد می آیند. طبیعتا این کسان شامل آدم ها و البته رسانه هاست. این درست است که هر کدام از ما واقعیت را از دریچه ی نگاهمان می بینیم ، اما نمی توان منکر ِاثر ِمحیط بر ذهن شد.

هرچه انسان از غرض ورزی های ِسیاسی آگاه تر باشد،بیشتر و بهتر می تواند خود را از گزند آن ها در امان نگه دارد.(3)

به همین دلیل رسانه هایی که دیدگاه ها و موضع گیری های روشن تری دارند،قابل اعتماد تر به نظر می رسد.جانب داری(و حتا غرض ورزی) آشکار و روشن،به مراتب اعتماد ِبیشتری ایجاد می کند،تا چند پهلو و چند جناحی حرف زدن و نوشتن.این که بادیدگاه های ِآن رسانه موافق یا مخالف باشید مسئله ای جداگانه است.

به همین دلیل شخصا با رسانه های ِوابسته به گروه ها/احزاب/سازمان ها/جبهه های ِسیاسی ای که مرام و شناسنامه ی مشخصی دارند،میانه ی خوبی دارم (چه موافق،و چه مخالفشان باشم).

(آفتاب،الف،رجا،جرس،تابناک،امید،جمهوری خواهان ووو)

اگر دیدگاه ِهر رسانه را یک بردار فرض کنیم،برآیندِکلی ِمجموعه ی این بردارهاست که افکار ِعمومی را شکل می دهد.خوشبختانه بسیاری از مردم این روزها،عملا میان ِمفهوم ِدولت و مفهوم ِجامعه و مفهوم ِتوده ی مردم فرق می گذارند(حتا نیازی نیست که با تئوری ِجامعه مدنی آشنا باشند) و حرف ها واخباری را که می شنوند بیش از گذشته سبک-سنگین می کنند.

افکار ِعمومی جورچینی است که هر یک از رسانه ها/مردم/انجمن ها/رسانه ها یک قطعه از آن را تشکیل میدهد.درباره ی رسانه ها،طبیعتا آن که نفوذ ِبیشتری دارد،قطه ی بزرگ تری از جورچین است.

به طور ِخلاصه،"مردم"،توده ی بی شکل و سیالی ست که هر چند وقت یک بار می تواند مجموعه دیدگاه ها ی متفاوتی را قبول کند و طبیعتا با دولت رابطه دارند. جامعه مدنی(فعالان/رسانه ها/انجمن ها)، واسطه ی میان ِمردم و دولت است.

طبیعتا در چنین وضعیتی است که رسانه ها میتوانند رکن ِچهارم ِمشروطیت(4) و نماینده ی افکار ِعمومی باشند(هم اثرگذار وهم اثرپذیر).

2

مسئله ای که این روزها،آشکارا گریبان گیر ِماست این است که با رسانه های ِبسیاری رو به روییم که در ضمن ِ گروهی/جناحی و به شدت سیاسی(و گاه سیاست زده) بودن، از منابع ِعمومی تغذیه مالی می شوند.در حقیقت آن ها را باید روزنامه های ِبخش ِعمومی به شمار آورد(و نه خصوصی). علاوه بر این،آن ها خود را نماینده ی واقعی ِافکار ِعمومی هم معرفی می کنند. در واقع این،چیزی جز مبهم کردن و خدشه وارد کردن به مفهوم ِافکار ِعمومی نیست. از کیهان و اطلاعات و ایران گرفته تا مجله ها ورسانه های ِوابسته به صداوسیما(دهها شبکه رادیو و تلویزیونی، روزنامه جام جم)،نهادهای ِنظامی، و دیگر نهادهای ِعمومی (نهاد ِکتابخانه های ِعمومی،سازمان ِتبلیغات، شوراهای ِعالی انقلاب فرهنگی ووو).(5)

دست ِکم در تعریفی که من از یک رسانه ی مستقل دارم، خصوصی بودن یکی از ویژگی های ِذاتی ِیک رسانه ی مستقل است. وگرنه اصلا یک رسانه چطور میتواند مستقل باشد. رسانه ی مسقتل،رسانه ای است که مستقل از دولت(حکومت) است. یعنی مدیران ِآن رسانه از دولت خط نمی گیرند. پس اگر رسانه ای مستقل از قدرت نیست پس مستقل از چیست؟

 

3

دست ِکم دو ایراد بر کار ِاین رسانه ها وارد است،

یکم: منابع ِمالی ِاین امپراتوری ِرسانه ای،با همه اختلاف نظر هایی که میان ِاجزایش هست،از سوی دولت/حکومت تامین می شود.مگر نه این است که منابع ِمالی ِعمومی ِکشور،باید صرف ِمنافع ِهمگانی شود؟

پس چرا این رسانه ها،با این که از این منابع ِمالی استفاده می کنند،جناحی/باندی/اغلب اصولگرا هستند؟مگر این رسانه ها خواسته ها و اندیشه های همه ی مردم یا دست ِکم اغلب ِآنان را پوشش می دهند؟چرا صرف ِنظر از نتیجه ی انتخابات ها،اغلب ِمدیران ِاین رسانه ها ،عده ی ثابتی هستند؟ و اصلا چرا باید این قدر رسانه ی وجود داشته باشد؟

به فرض اگر تمام ِاین رسانه ها در اختیار حزب ِتوده/جبهه ملی/ملی مذهبی ها/سوسیالیست ها ووو می بود،داد ِاصولگرایان بلند نمی شد؟آیا این وضع را عادلانه می دانستند؟

دوم:

همان طور که بارها شاهد بوده اید، این امپراتوری رسانه ای هر از گاهی،موضوعی را برای ِمدت ها به موضوع ِاصلی ِکشور تبدبل می کنند (جریان ِانحرافی،فتنه،بصیرت،اسلامی سازی ِدانشگاه هاو علوم ِانسانی،غربی بودن ِعلوم ِانسانی،سبک زندگی اسلامی، ووو).(6) و امروز هم که علم ِمخالفت با ""مذاکره"" را بلند کرده اند.

البته که بخشی از مردم ِما به چنین مسائلی اعتقاد دارند، ولی برای ِنمونه،این که کسی شخصاو مستقلا معتقد به این باشد که باید علوم ِانسانی را اسلامی کرد کجا،و این که 31 شبکه استانی و دهها شبکه تلویزیونی دولتی و دهها روزنامه و صدها سایت ِخبری،هم زمان شروع به تبلیغات در این باره کنند کجا؟(7)

البته شخصا برای ِرسانه هایی مثل رسالت/رجانیوز/آریانیوز ووو احترام قائلم.چون خصوصی هستند و در نتیجه  بخشی از افکار ِعمومی ِواقعی هستند.

 

(1)     نظر ِتونی هارکاپ ، ی نشریه ی ورزشی محلی ِیورک شایر اسپورت (Yorkshire Sport) در بریتانیا.او نویسنده ی کتاب ِ" ژورنالیسم،مفاهیمِ نظری و کاربردی" ست.

(2)     : ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ - در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری و پایگاههای اطلاع رسانی

(3)     جمله ای از جورج اورول.

(4)     همان طور که می دانید،مشروطیت ترجمه ی Constitution است. یعنی قانون اساسی. یعنی حکومتی ِقانون. رسانه ها در کنار ِسه قوه ی مجریه و قضاییه و مقننه، میتوانند قوه یا رکن ِچهارم باشند. برای ِدیدبانانی سه رکن ِدیگر.

ازین بگذریم که برخی چنین جا انداخته اند که گویی حکومت ِمشروطه،یعنی پ.دشاهی.

(5)     البته شهرداری ها را جزو این لیست نیاوردم. رشن است که شهرداری ها نهادی خودگردان و منتخب مردم هستند.

(6)     و طبیعتا چون کار ِاین رسانه های ِحاکمیتی داوطلبانه و خودجوش نیست،اثربخشی و کارایی ِمتاسب با هزینه های ِانجام شده را ندارد و جامعه واکنش ِمورد انتظار ِمدیران و سیاست گذاران را از خود نشان نمی دهد.مثلا اگر چنین بود، در انتخابات ِاخیر،دکتر جلیلی به عنوان ِمهم ترین کاندیدای ِضد ِفتنه باید باید رایی بیش از این ها می آورد.یا موجِ اسلامی سازی دانشگاه ها نباید به سرعت فروکش می کرد ووو .

(7)     جالب این است که رسانه هایی که در این امپراتوری اینطور به هم زنجیرشده اند، به روزنامه های خصوصی ِرقیب، روزنامه های ِزنجیره ای میگویند

   


نظرات()  
imvu credits hack
1396/09/13 07:02 ب.ظ
نقاط عالی در مجموع، شما به سادگی با نام تجاری جدید برنده شدید
خواننده چه چیزی می توانید در مورد انتشار خود که چند روز گذشته در گذشته انجام داده اید، توضیح دهید؟

هر کدوم
best psychic medium reading
1396/08/10 08:01 ب.ظ
این وبسایت توسط پسر عموی من پیشنهاد شد. من مطمئن نیستم که این پست توسط او نوشته شده است
هیچ کس دیگر چنین چیزی در مورد مشکل من را نمی داند. تو فوق العاده ای!

با تشکر!
foot complaints
1396/06/27 12:37 ق.ظ
I'm excited to uncover this web site. I want to to thank you for ones time due to
this fantastic read!! I definitely loved every part of it and i also have you saved to fav
to see new information in your blog.
Sidney
1396/05/10 09:38 ب.ظ
Hi there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and
personally suggest to my friends. I'm confident they will
be benefited from this web site.
std clinic near me
1396/04/2 08:55 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین اصل آیا نه حل و فصل
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما
در واقع قادر به من مؤمن متاسفانه فقط برای بسیار
در حالی که کوتاه. من هنوز
مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را سادگی به کمک پر کسانی که معافیت.

که شما که می توانید انجام من خواهد مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
foot pain at night
1396/04/1 06:49 ق.ظ
This is the right site for anyone who hopes to find
out about this topic. You understand so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want
to?HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that has
been written about for years. Excellent stuff, just great!
isadorakraemer.blog.fc2.com
1396/03/2 06:48 ق.ظ
I love your blog.. very nice colors & theme.
Did you make this website yourself or did you hire someone to do
it for you? Plz respond as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got
this from. thanks a lot
Alfred
1396/02/26 02:52 ق.ظ
Marvelous, what a weblog it is! This weblog gives valuable information to us, keep it
up.
ند نیک
1392/12/24 07:17 ب.ظ
رسانه ها افکار ادمها را شکل می دهد. بخصوص مردم ایران. فقط کافی است آن روز کدام روزنامه را خوانده باشند و یا کدام شبکه را نگاه کرده باشند. همان مبنای قضاوتشان می شود. کمتر می شود کمی فکر کنند. سبک سنگین کنند. چند جهت مخالف را در کنار هم قرار دهند و با هم مطالعه کنند
پاسخ فروردین ... : سلام
ذرسته همینطوره متاسفانه
تک منبعی بودن، آدمو تک بعدی می کنه

موفق باشین
یکتا...
1392/12/24 06:57 ب.ظپاسخ فروردین ... :
pisko
1392/12/22 09:38 ب.ظ
سلام اشکان جان

من خیلی وقت بود که به دوستان وبلاگیم سر نمی زدم و کم کم بازدیدا هم به صفر رسیده بود. اینکه بعد از مدتی بیام و کامنتتو ببینم خوشحالم کرد. و مجبورم کرد از لاکم در بیام و به وبلاگاتون سر بزنم

دید سیاسی و مطبوعاتی ندارم که نظری بدم. همین که هستی و می نویسی خوبه
پاسخ فروردین ... : سلام
خوش آمدین!
لطف دارین
موفق باشین
ستاریان
1392/12/20 10:56 ب.ظ
سلام آقا اشکان
از اینکه می بینم هنوز هستی و می نویسی خوشحالماما نوشته برای من درست و حسابی باز نشد و آخراش هم اینطوری دیده میشه:
....
نتونستم کپی پیستش کنم اینجا!
در هر صورت اومده بودم برای عرض سلام
پاسخ فروردین ... : سلام
لطف دارید
برقرار باشید
سمیه
1392/12/18 11:18 ب.ظ
سلام
خوبم ممنون
بله یادمه
پاسخ فروردین ... : سلام

موفق باشید
فروشگاه تله شاپ فا ایرانیان
1392/12/18 11:16 ب.ظ
سلام عزیزم.خوبی؟ چقدر وبلاگ باحال و زیبایی داری.واقعا خوشم اومد . . . وبلاگ منو لینک کن بعد بهم خبر بده تا لینکت کنم. عنوان وبلاگم : فروشگاه تله شاپ فا ایرانیان لینک وبلاگم هست http://teleshopfa.com
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

فروردین